Sjösättning och Upptagning

Förmän
Stefan Scheffler0704-15 00 20
Bengt Sjunnesson405 56   0705-40 55 67