Bryggkaptener

Vid de större bryggorna är speciella tillsyningsmän utsedda s.k. bryggkaptener. Bryggkaptenerna är tillsatta av hamnsektionen för att tillse att allt vid bryggan är i sin rätta ordning. De har också fått i uppdrag att hålla viss kontroll på att förtöjningar och avfendringar är tillfredsställande samt då detta brister påpeka missförhållandena för båtägaren. Detta för att inte båtar och bryggor skall bli skadade.

Om det är något Du vill fråga om så vänd Dig till bryggkaptenen vid Din brygga eller till någon i hamnsektionen.Informera båtplatsansvariga vilka båtplatser som inte används under säsongen.

Bryggkaptener

Brygga G, H  Styrelsen
           K       Ola Mårtensson
           R       Håkan Karlsson
           M       Christer Andersson
           A       Lars Hansson
           B       Staffan Odengård
           C       Tomas Stiernflycht
           D, E   Lars-Erik Bengtsson