• Organisation

Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson0705-59 56 84
Vice ordförandeStefan Jogbratt0703-84 34 40
Sekreterare Lars-Gunnar Hammersten135 180733-12 24 49
Kassör Gunnar Jämbring0703-07 32 09
LedamotOla Landén0707-69 86 26
Suppleant Petra Hygrell073-539 19 81
SuppleantStellan Dahlberg0703-59 91 95
AdjungeradOla Bengtsson0705-620075
AdjungeradJan-Åke Karlsson0702-904756

Aktuellt