• Organisation

Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson0705-59 56 84
Vice ordförandeStefan Jogbratt0703-84 34 40
Sekreterare Lars-Gunnar Hammersten135 180733-12 24 49
Kassör Gunnar Jämbring0703-07 32 09
LedamotOla Landén0707-69 86 26
Suppleant Stefan Scheffler070-415 00 20
SuppleantStellan Dahlberg0703-59 91 95
AdjungeradOla Bengtsson0705-620075
AdjungeradJan-Åke Karlsson0702-904756

Aktuellt

Inför borttagning av vaggor och båtkärror uppmanas alla att ordentligt sätta fast lösa detaljer. Borttappade delar är inget som båtklubben ansvarar för, endast enskild medlem.

Visa hela nyheten »
Handräckning inför 50 års jubileum
Falkenbergs båtsällskap fyller 50 år
Sjösättning och upptagning
Glöggmingel i klubbhuset 11/12 kl 18.30