• Organisation

Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson0705-59 56 84
Vice ordförandeStefan Jogbratt0703-84 34 40
Sekreterare Lars-Gunnar Hammersten135 180733-12 24 49
Kassör Gunnar Jämbring0703-07 32 09
LedamotOla Landén0707-69 86 26
Suppleant Stefan Scheffler070-415 00 20
SuppleantStellan Dahlberg0703-59 91 95
AdjungeradTomas Stiernflycht072-720 20 20
AdjungeradBjarne Hansson0707-365 390

Aktuellt

Vi träffas och hjälps åt att underhålla klubbhus mm. Lista på vad som behöver göras kommer anslås på klubbhuset

Visa hela nyheten »
Jourverksamhet och gräsklippning 2018
Städdag lör 7/4 kl 9.
Vårmöte tors 22/3 kl 19.00
Vinprovning med mat!