Avgifter

Medlemsavgift
Enskild medlem 170:-
Familjemedlemskap 230:-
Enskild junior 50:-


Vinteruppställningsavgifter
Avgift 500 kronor
transport av vaggor in och ut
300kr/säsong

Mastskjulsavgift
Avgift 100 kronor


Båtplatsavgifter

  • Båtplatsavgifter 1.200–3.200 kronor beroende på båtplatsens storlek.
  • Båtplatsmärken hämtas i klubbhuset, och skall ovillkorligen sättas på båten efter sjösättning.
  • Du måste ha minst ansvarsförsäkring för att ha båtplats vid klubbens bryggor.

Arbetsplikt
20h/år. 1000kr ej fullgjord arbetsplikt

Påminnelseavgift
50 kr

Sjösättning och båtupptagning
800 kr/tillfälle

Spolplatta
Tvätt på spolplatta 50:-/gång

Trailerrampsavgift
50 kronor per tillfälle
rampavgift inkl nyckel 500 kr/år
deposition för nyckel till klubbhus 300 kr/engångsavgift

Arrende bod
Avgift 350 kronor

Hyra bod
Avgift 3000 kronor/år

Aktuellt

Vi träffas och hjälps åt att underhålla klubbhus mm. Lista på vad som behöver göras kommer anslås på klubbhuset

Visa hela nyheten »
Jourverksamhet och gräsklippning 2018
Städdag lör 7/4 kl 9.
Vårmöte tors 22/3 kl 19.00
Vinprovning med mat!